Image
"ЗБ Инс Брокер България“ ЕООД е създаден през 2011г. изцяло в полза на своите клиенти! От 2012г. работи на територията на гр. Перник При нас може да сключите различни видове застраховки, като гражданска отговорност, автокаско, застраховка за дома, помощ при пътуване в чужбина, живот, професионална отговорност и др. Ползвайки услугите на застрахователен брокер, клиентът получава оптимално съотношение между цена и качество на застрахователната услуга. Брокерът работи с клиента, за да разбере неговите конкретни нужди и рискове, използвайки своите експертни познания и опит. Брокерът извършва сравнителен анализ на застрахователните продукти от различни компании, за да предложи най-подходящите решения за клиента. На базата нуждите на клиента, брокерът препоръчва и предлага подходящи застрахователни продукти, като автокаско, живото застраховане, застраховка за имущество и други. Брокерът предоставя професионални съвети и консултации по отношение на различните видове застраховки и опции за покритие, които са на разположение за клиента, предоставя консултации и съвети по въпроси, свързани със застраховките, за да помогне на клиента да разбере своите опции и да вземе информирано решение. За „ЗБ Инс Брокер България“ ЕООД всеки клиент е ценен и ние ще отделим необходимото време за всеки от вас! „ЗБ Инс Брокер България“ ЕООД - Вашият надежден партньор в застраховането!