Image
„Инвестбанк“АД е модерна дигитална банка, която предлага богат набор от удобни и съвременни финансови решения. Това, което я отличава от конкурентите, е индивидуалният подход към всеки клиент. Основен акцент в проектите за стратегическо развитие на банката са дигитализацията на процесите по обслужване на клиенти, дигитализация на вътрешните процеси в банката, както и създаване на нови продукти и услуги, отговарящи на очакванията и нуждите на клиентите.
 
Корпоративната политика на Инвестбанк е насочена към устойчивото развитие, като част от успешния бизнес модел на финансовата институция. Интегрирането на ESG (Еnvironmental, Social and Governance) политики е заложено в стратегията за развитие на банката, а имплементирането им във всички процеси се разглежда като ключов фактор за дългосрочен растеж и отговор на пазарните очаквания. Като социално отговорна институция, Инвестбанк участва в множество обществено значими инициативи и проекти.

РАБОТНО ВРЕМЕ

08:30 - 17:00